II. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu : Kalkınmada Veri, Bilgi, Bilişim ve Yönetişim (26-28 Ekim 2023 Çankırı) Sempozyumu Programı
Sempozyum programı henüz yayınlanmamıştır.

Perşembe 26 Eki 2023

10:30 – 10:30 Sempozyum Açılışı

açıklama 1

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünün Açılış Konuşması

Salon A

Per 10:30 – 10:30
100 maks

Sempozyum Başkanı Açılış Konuşması

Prof. Dr. Coşkun PolatSalon A

Prof. Dr. Coşkun Polat Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm başkanıdır.
Per 10:30 – 10:30
100 maks