Sayın Bilgi ve Belge Yönetimi disiplininin değerli araştırmacıları, uygulamacıları ve paydaşları,

Öncelikle, II. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu’na gösterdiğiniz yoğun ilgi ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Etkinliğin düzenleyicisi olarak, Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki, öğretim elemanlarını, uygulamacıları, ilgili meslek örgütlerini ve bu alana ilgi gösteren tüm paydaşları bir araya getirerek ortak bir istişare platformu oluşturmanın heyecanıyla bu sempozyumu organize etmekteyiz.

Bazı katılımcılarımızın özet metinlerini tamamlamak için ihtiyaç duyduğu ek süre talebi tarafımıza ulaşmış ve sempozyum düzenleme kurulu tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Sempozyum özet metinleri için son gönderim tarihi 24 Temmuz 2023’e kadar uzatılmıştır.

Sürenin uzatılmasıyla daha kapsamlı ve verimli bir etkinliğin ortaya çıkarılarak bilgi paylaşımını artırmayı hedeflemekteyiz. Sempozyuma olan ilginiz ve katkılarınız için bir kez daha teşekkür ederiz.

“Kalkınmada Veri, Bilgi, Bilişim ve Yönetişim” temasıyla düzenlenecek olan “II. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu” hakkında daha fazla bilgi için sempozyum web sitesini inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Önerilen Makaleler