Bildiri Gönderimi

Başvurular, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sempozyum yönetim sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

“II. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu” için bildiri gönderme kuralları şu şekildedir:

  • Bildirideki özet bilgisi sempozyum özet kitapçığında da kullanılacağından IMRAD (Introduction, Methodology, Results and Discussion- Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma) yapısına uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Bildiri özetleri, en az 250 kelime, en fazla 500 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.
  • Çalışmaya ait en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir.
  • Bildiri dili Türkçe ya da İngilizce olarak tercih edilebilir.
  • Bildiri özetleri Word .docx formatında olmalıdır.
  • Bildiri tam metinleri daha önce bir yerde sunulmamış ve yayımlanmamış olmalıdır.
  • Bildiriler aşağıda belirtilen şablona göre hazırlanmalıdır. Şablona uygun olmayan bildiriler kabul edilmeyecektir.

Lütfen unutmayın ki, bildirileriniz bilim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilip edilmeyeceği belirlenecektir. Bildirilerinizin kabul edilmesi için yukarıdaki kurallara uygunluğu önemlidir.

Not: Kabul edilen ve Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri sempozyum bildiri kitabında yayımlanacaktır. Bildiri Kitabının yazım kuralları ve standartları yazarlar ile paylaşılacaktır.

Bildiri göndermek için tıklayınız.

Bildiri şablonunu indirmek için tıklayınız.