Sayın Bilgi ve Belge Yönetimi disiplininin değerli araştırmacıları, uygulamacıları ve paydaşları, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün ev sahipliğinde “Kalkınmada Veri, Bilgi, Bilişim ve Yönetişim”teması ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, 26 -28 Ekim 2023 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi (hibrit) olarak gerçekleştirilecek olan II. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu programı ilan edilmiştir.

Program için: https://sempozyum2023.karatekin.edu.tr/index.php/program/

Önerilen Makaleler