II. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu

Kalkınmada Veri, Bilgi, Bilişim ve Yönetişim

Bilgi ve Belge Yönetiminin değerli araştırmacıları, uygulamacıları ve paydaşları,

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. senesini kutlayacağımız ayda, 26-28 Ekim 2023 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi ev sahipliğinde Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü iş birliğiyle “2. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyumun temel amacı bilgi ve belge yönetimi araştırmacılarını, öğretim elemanlarını, uygulamacıları, meslek örgütlerini ve alanla ilişkili tüm paydaşları bir araya getirerek bilgi ve belge yönetimi alanında güncel konular, sorunlar ve gelecekte yapılması gerekenlerle ilgili bilgi aktarımı ve düşünce paylaşımında bulunulmasını sağlamaktır.

Yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere hibrit gerçekleştirilecek olan Sempozyuma, “Kalkınmada Veri, Bilgi, Bilişim ve Yönetişim” ana teması altında bilgi ve belge yönetiminin tüm çalışma konularıyla ilgili bilgi ve düşüncelerini paylaşmak üzere bilim insanlarını, araştırmacıları, uzmanları ve uygulamacıları özgün akademik çalışmalarıyla katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Türkçe ve İngilizce bildirilerin yer alacağı Sempozyuma, farklı ülkelerden bilim insanları ve uygulamacılar da bilim kurulu üyeliği ve bildiri sunmak üzere katkı sağlayacaktır. Açılış ve davetli konuşmacı oturumlarının yer aldığı ilk günün ardından sempozyum oturumlarına yüz yüze devam edilecektir.

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen bildiri özetleri, bilim kurulunda yer alan uzmanlar tarafından değerlendirilecek, kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinleri Sempozyum Kitabı olarak yayınlanacaktır.

Sempozyumla ilgili daha ayrıntılı bilgi için https://sempozyum2023.karatekin.edu.tr adresindeki web sayfasını inceleyebilirsiniz.

​Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında sizleri Sempozyum için aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 

Saygılarımızla…

Katılım Şartları ve Bilgiler

 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri ile katılabilir.
 • Sempozyum katılımı ücretsizdir.
 • Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili uygulamacı, akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.
 • Bildiri özet ve tam metinleri daha önce bir yerde sunulmamış ve yayımlanmamış olmalıdır.
 • Sempozyum Ekim 2023’te ilk gün yüz yüze sonraki günler çevrimiçi oturumlar şeklinde yapılacaktır.
 • Sempozyumda sunum yapacak kişinin mutlaka yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir. Başkasının adına bildiri sunulamaz.
 • Sempozyumda sunum yapılmadığı takdirde katılım belgesi verilmez.
 • Bildiri özet ve metni, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına uymayan özet ve bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Sempozyuma özet metinle katılım sağlanamaz. Tam metin gönderme zorunluluğu vardır.
 • Özet ve Tam Metin göndermede sempozyum web sayfasında belirtilen tarih ve kurallar esastır.
 • Bildiri özetleri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiri özetleri sempozyum takvimi dahilinde web sayfasında duyurulacaktır.
 • Oturumlarda bildiri sunumları için 15 dk. verilecektir. Yaklaşık 10 dakikalık konuşma ve 5 dakikalık soru cevap süresi̇ olmak üzere her katılımcı 10-15 dakika sunum yapabilecektir.
 • Bildiri özeti ve bildiri tam metnini Sempozyum Düzenleme Kuruluna teslim eden katılımcı, bildiri özet ve bildiri tam metninin basımına izin vermiş sayılır.
 • Sunum dilleri İngilizce ve Türkçedir.
 • Oturumlarda bir moderatör ve soru-cevap bölümü için bir çevirmen bulunacaktır.
 • Bildiri̇ tam metinleri hakem sürecinden geçtikten sonra sempozyum bildiri kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca tüm paneller resmi YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilecektir.